Türklerde Hayvan Sembolizmi ve Din İlişkisiGünümüzde yaygın bir şekilde kullanım alanı bulan hayvan sembollerinin Türklerdeki yeri anlatılmaktadır. Özellikle kurt, çift başlı kartal, arslan, at, boğa… vb gibi semboller üzerinde durulmakta ve bu sembollere dinlerin etkisinden bahsedilmektedir.

Partiler (at,arı,güvercin), Futbol Takımları(arslan,kartal,kuş,horoz), Emniyet Genel Müdürlüğü (çiftbaşlı kartal), üniversiteler(dicle,selçuk,atatürk;kartal) ve bazı marka sembollerinin anlamı da yine bu makalede yer almaktadır.

(Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi Y:3, S:12, Sonbahar 2011 sayısında yayımlanmıştır)

http://www.turansam.org/TURAN-SAM_12.pdf