273201

TEZ YAZARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

1. Yöntem; Çalışmamızın yöntemi belirlenmeli; Tanımlayıcı, Analitik…

2. Terminoloji (dil); Alana özgü terminoloji ve dil uygun kullanılmalı

3. Muhteva (içerik); taklit ve çeviriden uzak, orjinal olmalı

*Tesbit ve yorumlar çalışmayı farklı kılar. Sentez ve yorumlara ağırlık verilmeli

Önce;

Tezin adı ve içeriği genel hatlarıyla belli edilmelidir. Konuyla ilgili kaynak taraması yapılmalıdır. Konu hakkındaki birincil kaynaklarımız ve diğerleri konularına göre tasnif edilmelidir. Çalışmamızda kullanacaklarımız özenle seçilmelidir. Elde ettiğimiz bilgiler de bir tasnife tabi tutulmalıdır.

Bunlardan sonra çalışmamızın içeriği oluşturulmalıdır.

Tezimizi Yazarken;

Temel bir hareket noktamız olmalıdır.

Yazdıklarımız arasında çelişen ifadeler yer almamalıdır.

Sonuç kısmında kesin ifadeler kullanılmamalıdır.

Sonra;

Konu hakkında bilgisi olan en az 2 kişiye çalışmamız okutulmalıdır.

Kaynak Kitaplar: Robert A. Day-Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl yayımlanır?

imagesimages1

AKADEMİK MAKALE/KİTAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1.Kurgu

-Başlık ve İçerik Uyumlu mu?

-Kurguda gereksiz bilgiler var mı?

-Değerlendirmeleri nasıl?

-Kaynaklarla yargılar doğru bir şekilde temellendirilmiş mi?

-Metnin bütünlüğü nasıl?

-Sonuç bölümü nasıl?

2.Bilgi

-Bilgiler kaynak gösterilerek verilmiş mi?

-Bilgi eksiklikleri var mı?

-Konu ne ile ilişkilendiriliyor? genel ve özel çerçeve çizilmiş mi?

-Önemli bilgiler dipnotta olmaz, bilginini sunuşu nasıl?

3.Kaynak

-Kaynaklar güvenli mi? temel kaynaklar kullanılmış mı?

-Kaynak gösterme ile ilgili sorunlar neler?

-Ulaşılabilecek tüm kaynaklara ulaşmış mı?

-Kaynak gösterilen yerde bilgi mevcut mu?

-Kaynak bir alıntı ise nereden alındığı belirtilmiş mi?

4.Tercüme Önerileri

-Tercümeler doğru bir şekilde yapılmış mı?

5.İmla ve Kelime Eksiklikleri

-Alanın kavramları doğru bir şekilde kullanılmış mı?

-Noktalama, imla ve kelime eksiklikleri var mı?

-Metnin dili ve anlaşılabilirliği nasıl?

Bitirme Tezi

1-A. Koç, Türkiye’de Yehova Şahitleri, Yozgat 2016.

2-R. Dündar, Hint Kökenli Dinlerde Meditasyon, Tenasih ve Bu İnançların Günümüze yansımaları, Yozgat 2016.

3-Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Kadının Sosyal ve Dini Konumu

4-Uniteryenler ve Temel Özellikleri

5-Kuveykırlar’ın Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri

6-Sayentoloji Kilisesi

7-İslam Toplumunda Yahudilere ve Hıristiyanlara Verilen Haklar (İslam Toplumunda Hoşgörü ve bir arada Yaşama Tecrübesi)

8-Hare Krişna Hareketi

9-Mennoitler (Mennocular) ve Temel İnançları

10-Pentakostalist Hareket

11.Türkiye’de Bahailik