images_4

*Nefes almayınca değil, yazmayınca (faydalı olmayınca) ölmüşüm demektir.

(Dr. Resul Çatalbaş, 04.05.2018)

*Ey gönül! Sen de sus artık. Derdini koynuna alıp uyu artık. (Muhammed İkbal)

*Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. (Goethe)

*Bu devir, sıradan insanların en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir. (Dostoyevski, Budala)

*Adresim oldun benim. Biliyorsun  bunu değil mi? Alın yazım oldun. Korka korka çaldım kapını. Ne yapayım sevdim seni, sensin artık ne varsa… (Cemal Süreya)

*Vedalar sadece gözleri ile sevenler içindir. Çünkü gönülden  sevenler hiç  ayrılmazlar. (Mevlana)

*Cahil ile oturup  bal yiyeceğine, alim ile oturup kuru ekmek ye. (Mevlana)

*Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür. (Tolstoy)

*Gerçeği yerin altına gömseniz bile, o bir gün büyüyecek ve ortaya çıkacaktır. (Emile Zola)

*9 Eylül 1973 günü siyasete veda eden Osman Bölükbaşı , sebebini soranlara, şunları söyledi: “Yüzünde, göz izi yok sanarak, siyaset denilen Leylâya gönül verdim. Sonradan anladım ki; benden önce, 40 bin kişinin nikâhından geçmiş.”

*Sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü 
Mazluma sürgün evi; zalime cihan düştü 
Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara 
Bir bela tünelinde ağır imtihan düştü … (Yağmur Şiiri, Nurullah Genç)

*İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir. (Barış Manço)

*Nizam-ı halk-ı alem mültezemdir ind-i Bari’de Hüda kadirdir amma simi zer, leyli nehar etmez. (Ziya Paşa)

*Allah, bir meşe ağacını 100 senede yetiştirirken, bir kabak için 2 ay yeterli oluyor.(James Garfield)

*Res tantum cogniscitur quantum diligitur: İnsan bir şeyi ancak sevdiği kadar anlayabilir. (St. Augustinus)

*Sözün gözsüzlere göz olsun. (Yusuf Has Hacib)

*Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. (Russy)

*Üç hakimin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin, ölümün. (Nurettin Topçu)

*Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek! (Mehmet Akif)

*Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi, Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. (Yahya Kemal Beyatlı)

*Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz, Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.

*Hak teala intikamın, yine kul ile alır, Bilmeyen ilm-i ledünni, onu kul yaptı sanır. (Hacı Bayram-ı Veli)

*Meşveretsiz kim ki bir iş işleye, Şol nedamet parmağın çok dişleye. (Zarifî)

*Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde. (Ziya Paşa)

*Allah’a tevekkül edenin yaveri Haktır, Nâşad gönül bir gün olur şâd olacaktır. (Ziya Paşa)

*Adam yine adamdır, olmaz ise bir pulu, Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu. (Lâedrî)

*İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların hazreti Allah (Ziya Paşa)

*Biz -sadece- gülmeyi unutmuş, masum çocuklardık… (Resul Çatalbaş, 28.08.2016)

*Körler ülkesinde, gören, olmak hastalıktır, tedavi edilmesi gerekir (Cenap Şehabettin)

*İç Anadolu insanı buğday gibidir, sıkarsan (ateş verirsen) “kavurga” gibi olur, ancak Karadeniz insanı mısır gibidir, sıkarsan (ateş verirsen) “patlar”.

*Eğer her gününü, son gününmüş gibi yaşarsan bir gün elbet haklı çıkarsın. “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right”.

*Umma ki küsmeyesin.

*İstikbal kök-ler-dedir. (Ahmet Şimşirgil)

*Mal toplamakla, ilim dağılmakla çoğalır.

*Mahkeme kadıya mülk değildir.

*Edep ehli keremden hali olmaz, edepsiz okuyanlar alim olmaz.

*Düşünce insanı ol derler bu doğrudur, realite insanı ol derim bu en doğrudur.

*Dünya, insanı Allah’tan alıkoyan herşeydir.

*Medeniyet ayrıntıda gizlidir.

*Bildiğiyle amel eden Allah’ın gerçek dostu olur.

*Cahil, bildiğiyle amel etmeyen kimsedir.

*Açlık, sofuluğu bozdurur.

*Acı insanı bilge yapıyor. (Stefan Zweig)

*İyiliğe iyilik her kişinin işi, kötülüğe iyilik er kişinin işi.

*Bir çocuk garip, iki çocuk rakip, üç çocuk ekip.

*Sana senden olur, her ne olursa, başın selamet bulur, dilin durursa.

*Allah’a dayan, say’e sarıl, hikmete ram ol, Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. (Mehmet Akif)

*Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. (Necmettin Erbakan)

*Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış, bir ümmet göster ki ölmüş maneviyatıyla ayakta kalmış. (Mehmet Akif)

*Şarka bakmaz, garbı bilmez, görgüden yok vayesi, bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi. (Mehmet Akif)

*Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili bağlı kalbimin ondan ne kadar bizarım. Oku şayet sana hisli bir yürek lazımsa; oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. (Mehmet Akif)

*Lafımın dostusunuz çilemin yabancısı, varmıdır sizin köyde çeken fikir sancısı. (Necip Fazıl)

*Ağzı meyhaneye rahmet okuturken hele bak, bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş… Avanak! Hangi bir seyyie yok defter-i a’malinde? Seni dünyada gören var mı ayık halinde? (Mehmet Akif)

*Yiğit derler candan ederler, cömert derler maldan ederler. (Atasözü)

*1970 ABD araştırması; Türkiye neden geri kaldı? (Cevap 5 Y) Yavaş yavaş yapalım, Yarına kalsın, Yok (bahaneler), Yasak ve Yemek

*Tomurcuğun derdinde olmayan ağaç odundur. (Necip Fazıl)

*Ey insanlarım karanlığa o kadar alışmışsınız ki, gökyüzündeki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi, düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkeden düşünce adamı nasıl çıkar. (Cemil Meriç)

*Verirler ben acizim kudret senin dedikçe, verenin şanı yüce sen iste istedikçe… (Necip Fazıl)

*Anladım işi sanat Allah’ı aramakmış, Marifet bu gerisi yalnız çelik çomakmış. (Necip Fazıl)

*”Allah’a dayandım” diye sen çıkma yataktan, Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? “Çalış” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun, Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin maskaraya. (Mehmet Akif)

*Aşığım dersin bela-yı aşktan ah eyleme, ah edip ahından ağyarı agah eyleme. (Fuzuli)

*Eğer öğretmenlerinizin/hocalarınızın acımasız olduğunu düşünüyorsanız, henüz bir patron ile tanışmamışsınız demektir.