white

Bu bölümün adını “anlatamadık” koydum zira bu kadar zamandır Peygamber Efendimizi (SAV) anlama ve anlatma konusunda yeterli gayreti gösteremedik. Bu sebeple de karikatür krizi ve Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimleri gibi birçok bilinçsiz eylem dünyanın değişik ülkelerinde baş gösterdi. Bırakın başka ülkelerde yaşayanlara veya ülkemizde yaşayan yabancılara, kendi insanımıza bile O’nu gerektiği gibi tanıtamadık. Halbuki bizim sıkıntıya düşmemiz Peygamberimize çok ağır gelirdi, o bize düşkündür, mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir (Tevbe 128). Hakikaten, Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Çünkü onlara içlerinden bir peygamber gönderdi, onlara (Allah’ın) ayetlerini okuyor, onları (günahlardan) temizliyor ve onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki (onlar) daha evvel gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler (Al-i İmran 164). Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, “Ey Rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü’minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik (Kasas 47).

(Ey Resûlüm!) Sen (onlar) mü’min kimseler olmayacaklar diye, neredeyse kendi nefsini helâk edicisin! (Şuara 3)… Bu beyanlara sahabe efendilerimiz kayıtsız kalmıyor ve “Anam, babam, tatlı canım sana feda olsun Ya Resulallah” diyerek karşılık veriyorlardı.

Bir Hıristiyan ile görüşmemde dinini anlatman ve bu uğurda yaşaman karşılığında Tanrı’dan beklentin nedir? diye sormuştum. O da bana “Tanrı’nın bana verdikleri karşısında benim yaptıklarımın hiçbir değeri yok” demişti. Ben de onun gibi diyorum “yine de bir şey yapamadım hatırına Ya Resulallah”…

*Peygember Efendimiz (SAV): “Mescid, namaz kılmayanlar arasında; Kuran-ı Kerim, fasıkın kalbinde ve onu okumayan birinin evinde; Müslüman saliha bir kadın, zalim kötü huylu bir adamın nikahı altında; Müslüman salih bir erkek, serkeş arsız bir kadının yanında ve alim, onu dinlemeyen ve ilminden istifade etmeyen bir topluluk arasında gariptir” buyurmaktadır.

*İki göz vardır ki onlara ateş dokunmaz. Allah haşyetinden gözyaşı döken göz ile Allah yolunda nöbet tutarak gecelerini uyanık geçiren göz.

*Üç şey vardır ki, onu yaşayan imanın tadını tatmış demektir. Allah ve Rasülü’nü herşeyden daha önde tutan kişi, bir kimseyi sırf Allah’tan dolayı seven kişi ve küfre tekrar dönmeyi ateşe girmek gibi gören kişi.

*Müslüman, elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir.

*Üç şey mü’min için mutluluk kaynağıdır. Geniş ev, iyi bir binit ve iyi bir eş.

*Kıyamet günü başka bir gölgenin olmadığı Allah’ın arşının gölgesinde barındıracağı 7 grup insan;

1-Adil devlet başkanı
2-Gençliğini ibadetle geçiren kişi
3-Mescitlere devam eden kişi
4-Allah için birbirini seven iki kişi
5-Makam sahibi güzel bir kadının ahlaksız teklifini, “ben Allah’tan korkarım” diyerek geri çeviren kişi
6-Sadakasını gizli veren kişi
7-Yalnızken Allah’ı anan ve gözünden yaş dökülen kişi

*