indir_9_1

1. Çatalbaş, Resul (2014), “Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Eserlerinde Hıristiyanlık”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 17, Sayı 44, Ankara, ss. 251-270.

(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/da/article/view/5000150625/5000136772)

2. Çatalbaş, Resul (2014),  “Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri ve İslam İle İlgili Görüşleri”, Artuklu Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Mardin, ss. 99-129.

(http://www.artuklu.edu.tr/Upload/artukluakademi/Resul%20%C3%87ATALBA%C5%9E.pdf)

Dr. İsmail Hakkı, Muğla’nın Milas İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. O, tıp alanında olduğu kadar dini alanda da eserler kaleme almış bir fikir adamıdır.

Milaslı Dr. İsmail Hakkı, “Hıristiyanlık ve Müslümanlık”, Anglikan Kilisesi’ne cevap olarak yazdığı “Hakikat-i İslam” ve  “Kuran’a göre Hz. İsa’nın Babası” adlı çalışmaları ile ülkemizde Dinler Tarihi çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Başlıca Çalışmaları:

Milaslı, İsmail Hakkı, Dinimizi Bilelim ve Bildirelim, Ankara: Yeni Cezaevi Basımevi, 1946.

_____, Din-i İslam ve Ulum ve Fünun, Dersaadet: Numune-yi Tıbaat, 1909.

_____, Frengi İlleti Hakkında Elzem Olan Malumat, İstanbul: Asır Matbaası, 1901.

______, Hakikat-i İslam, İstanbul: Hilal Matbaası, 1925-1927.

______, Hıristiyanlık ve Müslimanlık, İstanbul: Türkiye Matbaası, 1935.

______, İçki Beliyyesi ve Kurtulmanın Çareleri, Dersaadet: Hilal Matbaası, 1915.

______, İslam Dininde Etlerin Tezkiyesi, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1933.

______, Kadir Gecesinin Doğru Manası Nedir ve Asıl Sevabı Nereden Geliyor?, İstanbul: Reklam Basımevi, 1936.

______, Kur’an Tercüme Edilebilir mi?: Ve Yeni Vadide Fatiha Tercüme ve Tefsiri, 2. Baskı, İstanbul: Hilal Matbaası, 1924.

______, Kur’ana Göre Hazreti İsanın Babası, İstanbul: Ankara Matbaası,1934.

______, Kur’anın Mucizeleri ve Mütaşabih Ayetlerin Tefsirleri, İstanbul: Türkiye Matbaası, 1935.

_____, Malarya Yani Sıtma Hakkında Kimler Neler Bilmeli, İstanbul: Hilal Matbaası, 1925.

_____, Namazın Tıbben Faydası, İstanbul: Tahir Bey Matbaası, 1898.

______, Tamim-i Maarif ve Islah-ı Huruf, İstanbul: A. Asaduryan Matbaası, 1908.

_____, Yeni Harflerle Elifba, İstanbul: Matbaa-yı Hayriye ve Şürekâsı, 1917.

_____,Yeni Yazı ve Elifbası, İstanbul: A. Asaduryan Matbaası, 1909.

_____,“Ahlak Bahsi (Büyük Millet Meclisinde Fuhşun Men’i Hakkında Musib Tedbirler Düşünülmesi Münasebetiyle)”, Sebilürreşad, C. 23, S. 583.

_____, “Akl-i Salah (Bizde İlm-i Terbiye-i Etfal Ne İçin Olamıyor)”, Sebilürreşad, C. 23, S. 588.

_____, “Aksekili Ahmet Hamdi Efendi’nin ‘Dini Dersler’ Kitabı Mühim Bir Eksiğimizin İtmamına Doğru Büyük Bir Hatve”, Sebilürreşad, C. 17, S. 442.

______, “Başka Milletler Ne İçin Terakki Ediyorlar, Biz Ne İçin Edemiyoruz”, Sebilürreşad, C. 17, S. 427-428.

______, “Din ve Asrilik”, Sebilürreşad, C. 16, S. 408-409.

______, “Düello Şer-i Şerife Muvaffak Olabilir Mi?”, Sebilürreşad, C. 16, S. 393.

______, “Geri Kalmaklığımızın Sebebi Dinimiz midir? Usulsüzlük müdür? Daha Başka Bir şey midir?”, Sebilürreşad, C. 17, S. 429-430.

______, “Hala Eski Yanlış Yollara Gidiyoruz”, Sebilürreşad, C. 16, S. 416.

______, “Hilal-i Ahdar Cemiyeti Doktor Milaslı İsmail Hakkı Bey’in Nutku (İçki İle Mücadele Etmek İçin Yapılan Toplantı Sonrasındaki Konuşmalardır)”, Sebilürreşad, C. 18, S. 462.

_____, “Hukukumuzu Muhafaza İçin Nasıl Çalışmalıyız”, Sebilürreşad, C.16, S. 417-418.

_____, “Huruf-i Munfasıla Numunesi ve Menafi’i Hakkında Birkaç Söz”, Sebilürreşad, C. 17, S. 435-436.

______, “Islah-ı Huruf Meselesi ”, Sebilürreşad, C. 10, S. 250.

_______, “İçkilerin Amerika’da Resmi Memnuiyeti Acaba Hangisi Asrilik”, Sebilürreşad, C. 16, S. 410-411.

______, “İçkilerin Menine Çalışmak Lüzumu”, Sebilürreşad, C. 16, S. 412-413.

______, “İntihar (İlm-i Ahlak ve Din Nazarında)- 1”, Sebilürreşad, C. 23, S. 585.

______, “Lisaniyyat/ Yeni Yazının El Yazısında da Bitişmemesi Büyük Meziyettir”, Sebilürreşad, C. 12, S. 290.

_____, “Milletimiz İçin En Müthiş Tehlike Sıhhatsizlikdir. Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı?”, Sebilürreşad, C. 17, S. 437-438.

____, “Milletlerin Terakkisinde Elifbanın Hissesi”, Sebilürreşad, C.17, S.431-432.

_____, “Müslümanlar Neden Geri Kaldılar ve Niçin İlerleyemediler”, Sebilürreşad, C.17, S.423-424.

______, “Verilen Sözü Tutmak, Sıdk-i Ahd ve Sıdk-i Va’d”, Sebilürreşad, C.16, S. 421-422.