1-Ali Köse, Milenyum Tarikatları, Timaş.

2-Hikmet Tanyu, Yehova Şahitleri, Elips.

3-Mustafa Bıyık, Moonculuk, Birey.

4-Ethem Ruhi Fığlalı, Babilik ve Bahailik, TDV.

Yeni Dini Hareketler; bir dini temel yapıp (İslam veya Hıristiyanlık gibi) diğer dinlerden de işlerine gelen bazı inanç ve davranışları ekleyerek (eklektik), onları uzlaştırarak (sinkretizm) ortaya çıkmışlardır. Bu derleme hareketler, siyasi ve dünyevi bazı faydalar gütmektedirler.

Bu hareketlerin tümünün ortak noktası mesih-mehdi fikri üzerine düşüncelerini bina etmeleri ve insanların ortak kurtuluşunu mesajlarının odak noktası yapmalarıdır.

Burada günümüzde de faaliyetlerini devam ettiren hıristiyanlık temelli Yahova Şahitleri ve Mooncular ile İslam temeli üzerine dayandıran Babilik-Bahailik üzerinde durulacaktır.

images_17_2

YEHOVA ŞAHİTLERİ


images1_8_2

MOONCULUK


images2_3_2

BABİLİK-BAHAİLİK