images_3_2

Moravyalılar, belirli bir yerde yaşayan etnik bir halk değil, Kont Zinzendorf’un topraklarında bir araya gelen ve daha sonra dünyaya yayılan Evanjelik gruba verilen genel isimdir. Grubun kökeni İngiliz reformist Wyclif’ten esinlenen John Hus’a dayanmaktadır. Onun takipçileri daha sonra Unitas Fratrum’u (Kardeşler Birliği) Bohemya’da kurmuşlardır. Zaman zaman Moravya ve Bohemya’da etkin olmalarına rağmen genel olarak Roma Katolik Kilisesi’nin baskısından kurtulamamışlardır. Kont Zinzendorf, onlara kendi topraklarında yer vermesiyle Morvavya’daki Unitas Fratrum yeniden canlanmıştır. İncil’in öğretilerine tabi olup son derece kutsal bir yaşantı amaçlamışlardır. Özellikle Herrnhut’ta kurulan bu küçük Kilise topluluğu dünyanın her tarafına gönderdiği misyonerler sayesinde çok kısa bir zamanda birçok Protestan grubu etkilemiştir. Bugün sayılar çok fazla olmasa da Hristiyanlığı derinden etkileyen Evanjelik akımının çıkış noktası olmuşlardır.

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 12, S: 23, 2013 sayısında yayımlanmıştır)

http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/1814418698_23.5.pdf