indir_2_10 indir1_2_5 indir2_4

AKADEMİK SUNUM YAPARKEN

1. İçerik Nasıl Olmalı ?

Giriş: Mümkün olduğunca kısa bir şekilde konumuza giriş yapmalıyız (3 paragraf veya 1-2 sayfa). Esas meseleye giriş yapılmaz. ne yapacağımız ifade edilir. (Bu tebliğ akdemik mi, tecrübeye mi dayanıyor veya gözleme mi?) (Tebliğ konusu ile ilgili önceden yapılan çalışmaların önemlilerinden bahsedilmeli (İlk mi? mevcudu yeniden değerlendirme mi? bu tebliğ ile hangi boşluklar giderilecek?)

Anafikir: Anafikir (iddia) baştan ifade edilmeli, konu problemize edilmeli, dinleyiciler için öneminden bahsedilmeli.

-Metin: Anafikir delillendirilmeli, efradını cami ağyarını mani, sağlam bilgi ve yorum, anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. (bakış açımız, kendi boyamız vurulmalı)

-Sonuç: Özete benzer ama özet değil, bilgi metinde yoksa sonuçta olmaz, işaret olabilir. Alt başlıklarda ulaşılan orjinal bilgi ifade edilmeli.

2. Sunum Şekli Nasıl Olmalı ?

Uzunluk: 20 dk için 8 sayfa, 30 dk için 11 en fazla 45 dk için 15 sayfa olmalı.

-Sunucu: Belirlenen sürede zamanı iyi kullarak konusunu anlatmalı, ses tonu monoton olmamalı, dua ve hazırlık olmalı, heyecanını kontrol etmeli

-Oturum Başkanı: Oturumu açar, program açılışını takdim, sunucu ile ilgili bilgiler verir, son 5 dakikada uyarır. Konuşmacı sunumu bitirince 10-15 dak müzakereciye zaman verir. Kendisi de eksik kalan yerleri tamamlar.

-Müzakereciler: Sunum metnini 1 hafta önceden incelemeli, 10-15 dakikalık öncelikle güzel taraflardan daha sonrada yapıcı tenkit, yorum ve katkılarda bulunmalı (seyircilere de kısmen izin vermeli)

-Dinleyiciler: Dinleyicilerin tavrı konuşmayı etkiler. Başka şeylerle ilgilenilmemeli, (3 dk katkı ve tenkit)

3. Sonuç Nasıl Olmalı ?

-İddia net olarak ortaya konmalı (delillendirme, sistematik ve öncülleriyle)

-Konu basitten karmaşığa doğru anlatılırken, zaman iyi kullanılmalı

-İlgisiz konulara yer verilmemeli

Not: Yazı, makale zor olabilir ancak dinleyicinin anlayabileceği şekilde basit anlatım olmalı (“şimdi konunun 2. kısmına geçiyoruz” gibi ifadler kullanılabilir). Basitten karmaşığa doğru muhteva hazırlanmalı.