Cenab-ı Allah, Tahrim Suresi 66/10-12. ayetlerde iki Salih Kulun, Peygamberin nikâhı altında olup kaybeden, ebedi cehennemlik olan Hz. Nuh’un ve Hz. Lut’un karısına karşılık iki cennetlik saliha kadını örnek verir.

Onlardan ilki Firavun’un hanımı (Asiye)’dir. Sihirbazların Hz. Musa’nın mesajına iman ederken Firavu’nun el ve ayaklarını çaprazlama kesme tehdidine “Bize vız gelir.” dedikleri gibi sonu ölüm olan kor bir ateşi, yani imanı seçmiş ve şöyle dua etmiştir:

“Rabbim! senin katında benim için Cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun kötü işlerinden kurtar. Hem beni bu zalimler topluluğundan kurtar.”

İkincisi ırzını korumuş, Cennet kadınlarının sultanı Hz. Meryem’dir. O da kavminin bütün iftiralarına ve bütün zorluklara rağmen kendisine yüklenen ağır sorumluluğun üstesinden gelmiştir.

Bu bölümleri okurken, bu zorlu süreçte gördüm ki;

Kadın vardır; Yel gibidir. İyi gün dostudur. Eşi zorluklar içerisindeyken, onu bırakır, bütün sorumluluklardan kaçar. Arkasında nahoş bir koku ve eser bırakır.

Kadın vardır; Kokusuz parfüm gibidir. Zorluklara kısa bir süre dayanır. Ne kendisine ne bir başkasına yetebilir.

Bir de kadın vardır; Misk-ü amber gibidir. Cennetten bir esintidir. Neye değerse hangi ortama girerse güzel bir koku bırakır. Sadece insan değil, tüm varlık onunla yeniden kendine gelir. Eşinin tüm kederini alır. En zor durumda ebediyet arkadaşını yalnız bırakmaz. Gül gibi açar, neşe saçar. Çocuklarını en güzel şekilde yetiştirir, yönlendirir, rehberlik eder. Yerine göre gözyaşını içine akıtır. Bir işte çalışır eşine de bakar. Akrabalık bağlarını ihya eder. İşte gönül sultanı olan o kadınları yâd etmenin yazısıdır bu. Zira günümüzün Cennet kadınları onlar oldular.

Süleyman Bey’in bana anlattığına göre onları “hurma dalım” diye sevmeli. Zira Hz. Hatice’nin babası eşine “hurma dalım” diye seslenirdi. Çünkü hurma ağacı, izzetli, cömert ve insana hayat sunan bir gıdaya sahipti. Eğildiğinde bel veren, sarsılmaz destek, başı göğe erse de tevazu ile dal veren, her mevsim meyve veren, eksilmeyen, sevgide çoğalandı.